Coaching i Mentoring

Program studiów podyplomowych Coaching i Mentoring w biznesie na Politechnice Łódzkiej skonstruowany jest z myślą nie tylko o praktykach zawodu (doradcach, trenerach, konsultantach, pracownikach działów HR), ale także o osobach pragnących poszerzyć lub ukierunkować zdobytą wiedzę w zakresie kompetencji miękkich, a także profesjonalnego wspierania i zarządzania ścieżką rozwoju zawodowego oraz osobistego.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach podyplomowych poznacie Państwo kulisy pracy profesjonalnego coacha i mentora w otoczeniu biznesowym i prywatnym. Dodatkowo: otrzymacie wiedzę z zakresu prowadzenia profesjonalnych sesji coachingowych i mentoringowych, wykształcicie umiejętności obserwacji zachowań innych ludzi oraz sposoby pracy z różnymi typami osobowości, zyskacie nowe spojrzenie na dotychczasowe kontakty zawodowe i prywatne, zdobędziecie prestiżowy zawód, pozwalający na wykonywanie obowiązków w nienormowanym czasie pracy.

Kadra prowadzących zajęcia składa się z certyfikowanych trenerów coachingu, trenerów biznesu z wieloletnim doświadczeniem oraz ekspertów w dziedzinie efektywnego zarządzania ludźmi, którzy skutecznie pokazują jak przekazywać wiedzę i umiejętności innym. W trakcie pierwszego semestru zajęć na Naszych studiach podyplomowych nie tylko zdobędziesz podstawy do prowadzenia sesji coachingowych i poznasz standardy tego wielowymiarowego procesu, ale przede wszystkim rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie holistycznego podejścia do człowieka w miejscu pracy. Zajęcia w drugim semestrze poświęcone są zagadnieniom z zakresu mentoringu i efektywnego zarządzania ludzkim potencjałem. Podczas naszych studiów podyplomowych dajemy słuchaczom możliwość praktycznego sprawdzenia nabytych umiejętności jeszcze w trakcie studiów, dlatego w programie przeważają zajęcia w formie ćwiczeń aktywizujących oraz warsztatów. Całość studiów opiera się na wykorzystaniu najlepszych praktyk stosowanych w coachingu i mentoringu z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych pracy z drugą osobą. Praktyczny charakter studiów pozwala na podróż we wnętrze człowieka oraz zrozumienie procesów sterujących zmianą dokonującą się podczas procesu coachingu. Coach jako towarzysz zmiany potrafi trafnie dobrać narzędzia, rozpoznać sytuacje społeczne i biznesowe oraz przypadki, w których powinien zaniechać procesu coachingu dla dobra klienta. Jeśli chcesz pracować w oparciu o najwyższe standardy zapraszamy na nasze podyplomowe studia.

Dowiedz się więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Politechniki Łódzkiej dotyczącej III edycji Studiów Podyplomowych z zakresu Coachingu i Mentoringu w biznesie.

Dlaczego warto?

  • Kadrę stanowią doświadczeni trenerzy biznesu oraz eksperci w dziedzinie efektywnego zarządzania ludźmi.
  • Praktyczna nauka zawodu pod patronatem certyfikowanych trenerów i coachów ICC.
  • Superwizje sesji coachingowych z opiekunem merytorycznym.
  • Dzielenie się najlepszymi praktykami coachów pracujących na rynku polskim.
  • Duży nacisk położony jest na ćwiczenia aktywizujące i warsztaty, zgodnie z cyklem uczenia się dorosłych (Cykl Kolba).
  • Praktyka coachingowa (diagnostyka i narzędzia wykorzystywane podczas sesji coachingowych), już od pierwszego semestru.
  • Certyfikat uprawniający do samodzielnego korzystania i dostęp do narzędzi diagnostycznych Extended DISC jako elementu wspierającego rozwój talentów Klienta.
  • ...i dużo WIĘCEJ

Formularz zgłoszeniowy

(Pola oznaczone symbolem * są obowiązkowe)

* Imię i nazwisko:


* e-mail:


* Telefon kontaktowy:


Wiadomość / uwagiWysłanie formularza zgłoszenia powoduje zarezerwowanie miejsca na studiach podyplomowych.
W celu dokończenia rejestracji na studia podyplomowe w przeciągu 48 h skontaktuje się z Państwem nasz konsultant.


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu zgłoszenia dla celów rekrutacji na studia podyplomowe przez Politechnikę Łódzką (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).