ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI MENEDŻERÓW SPRZEDAŻY

Podstawą sukcesu każdej firmy są przede wszystkim wysokie i odpowiednio wykorzystane kompetencje pracowników, zwłaszcza tych, którzy w sposób bezpośredni generują zyski. To sprawia, że szczególna uwaga kierowana jest w stronę handlowców. Skuteczny wzrost poziomu ich kompetencji wymaga doskonalenia umiejętności m.in. w zakresie zarządzania emocjami w relacjach z klientem, doboru odpowiedniego systemu sprzedaży, prowadzenia negocjacji, organizowania procesu sprzedaży czy wykorzystywania praktycznych technik sprzedaży.

By osiągnąć optymalne efekty w tym zakresie, warto przede wszystkim zadbać o kompetencje menedżerów, którzy kierują siłami sprzedaży i mają wpływ na procesy rozwojowe wdrażane w organizacji. Doskonalenie tych kompetencji powierzyliśmy doświadczonym trenerom – praktykom biznesu, mającym doskonałe rozeznanie w zakresie działań tych czołowych firm, które weryfikują skuteczność dostępnych rozwiązań i mądrze inwestują w doskonalenie zarządzania sprzedażą oraz zespołami handlowców.

Podczas studiów podyplomowych Zarządzanie Sprzedażą poznasz metodyki i narzędzia, z których korzystają liderzy rynku, zyskasz umiejętność prowadzenia efektywnej sprzedaży doradczej, uzyskasz certyfikat IMPACT Selling®.

Czy chcesz poznać atuty najlepszych handlowców, lepiej poznać siebie i zapomnieć o wszystkim, co może Ci przeszkadzać w dalszym rozwoju zawodowym?

Czy chcesz nauczyć się sprawniej budować i utrwalać relacje biznesowe zapewniające Tobie i Twojemu zespołowi handlowców pozycję poszukiwanego doradcy i partnera biznesowego?

Czy chcesz nauczyć się trafniej rozpoznawać potrzeby i pragnienia klienta – i wychodzić im naprzeciw? Czy chcesz nauczyć się właściwie zarządzać procesem sprzedaży i skutecznie finalizować ten proces?

Czy chcesz zyskać poczucie, że potrafisz być prawdziwym wsparciem dla swojego zespołu?

Czy chcesz się dowiedzieć, co naprawdę oznacza motywacja w sprzedaży i nauczyć się skutecznie rozwijać zaangażowanie?

Czy chcesz rozwinąć swoje kompetencje emocjonalne – stać się skuteczniejszym menedżerem i handlowcem, lepiej radzić sobie z emocjami w kontakcie z Klientem?

Czy chcesz także prowadzić sprzedaż, która będzie satysfakcjonowała Twoją firmę, Twoich klientów – i Ciebie?

Wybór wydaje się oczywisty. Otwórz właściwe drzwi do kariery.

Dowiedz się więcej...

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Politechniki Łódzkiej Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Komepetencjami Menedżerów Sprzedaży.

Dlaczego warto?

  • zyskasz umiejętność znajdowania właściwej perspektywy i zadawania właściwych pytań właściwym osobom oraz wypracujesz umiejętność udzielania właściwych odpowiedzi;
  • udoskonalisz budowanie relacji uczciwych, opartych na otwartej komunikacji oraz wspólnej wizji efektów, do jakich warto dążyć
  • pogłębisz swoja wiedzę, zweryfikowaną praktycznym doświadczeniem ekspertów i rozwiniesz kompetencje decydujące o rzeczywistym potencjale sprzedażowym poszczególnych pracowników oraz zespołów;
  • zdobędziesz umiejętności pozwalające kreować i utrzymywać najwyższe wyniki sprzedaży oraz tworzyć adekwatne do potrzeb organizacji programy rozwoju handlowców;
  • poznasz i nauczysz się stosować zasady sprzedaży, na których opiera się doceniany na całym świecie system IMPACT Selling®, dopasowany do potrzeb działających w Polsce firm;
  • otrzymasz certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie stosowania systemu IMPACT Selling®;
  • rozwiniesz kompetencje emocjonalne wspierające sukcesy w zakresie budowania relacji i realizowania procesów sprzedażowych;
  • określisz priorytety swojego dalszego rozwoju i zyskasz odpowiednią motywację, by osiągnąć swoje zawodowe cele
  • …i dołączysz do najlepszych. WIĘCEJ

Formularz zgłoszeniowy

(Pola oznaczone symbolem * są obowiązkowe)

* Imię i nazwisko:


* e-mail:


* Telefon kontaktowy:


Wiadomość / uwagiWysłanie formularza zgłoszenia powoduje zarezerwowanie miejsca na studiach podyplomowych.
W celu dokończenia rejestracji na studia podyplomowe w przeciągu 48 h skontaktuje się z Państwem nasz konsultant.


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w elektronicznym formularzu zgłoszenia dla celów rekrutacji na studia podyplomowe przez Politechnikę Łódzką (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).